En digital nomad är en person som försörjer sig via internet och är därför inte platsberoende i sitt yrke. En digital nomad reser ofta mycket och lever en s.k. nomadisk livsstil. Digitala nomader är ofta frilansare och entreprenörer som försörjer sig via att sälja olika typer av tjänster, det kan vara inom design, webb-programmering och marknadsföring för att bara nämna några utav alla de områden och yrken som finns idag. Fler och fler börjar upptäcka denna typ av livsstil och det blir allt vanligare att människor väljer att skapa en inkomst via internet och på så vis få möjlighet till en friare livsstil.

Vikten av att skriva bra kontrakt

pristagaren till Nobels ekonomipris 2016 har belönats för sin forskning gällande kontraktsskrivning och den teori som tagits fram i samband med detta. Ett kontrakt är något som de flesta människor någon gång under sin livstid får vara med om att signera. Det kan gälla kontrakt för en bostad, ett arbete eller inom olika företag och affärsuppgörelser. Kungliga Vetenskapsakademin skriver i sin motivering till pristagaren att den moderna ekonomin hålls samman av olika kontrakt. Tack vare pristagarens forskning finns nu en modell för att öka förståelsen och undvika fallgropar vad gäller kontraktsskrivning. Eftersom att man som digital nomad ofta jobbar som egen företagare och inom olika projekt med olika uppdragsgivare, så är det viktigt att ha fungerande kontrakt.

Populära platser för Digitala Nomader

Det finns vissa städer världen över som är populära att slå sig ned i bland digitala nomader. Viktiga faktorer som spelar in för var en digital nomad bosätter sig är att det ska finnas tillgång till snabbt och bra internet och det ska vara möjligt att leva en billig men bekväm livsstil. Chiang Mai som ligger bland berg och natur i norra Thailand, är en stad som uppfyller alla dessa krav och den har kommit att bli en populär stad bland digitala nomader. I Chiang Mai finns allt du behöver som digital nomad och gatorna kantas av caféer och olika kontorsplatser. I städer som dessa finns det möjlighet att som digital nomad utbyta idéer och tankar med likasinnade människor.