Det finns en många sätt att försörja sig på internet och en av dessa är att sälja saker som man antingen vill bli av med, eller köper in för att sälja igen. På internet finns det idag många webbsidor där man kan lägga ut annonser och sälja mot en annonskostnad. Blocket är den säljtjänst som många känner till, men nu kan man även lägga ut annonser på Facebook i gruppen Marketplace eller en mängd andra grupper på Facebook där man kan lägga in annonser helt gratis.

Onlineförsäljning som företag och smart avtalshantering

Om man startar som hobby med liten försäljning av nya eller begagnade föremål på Facebook, lär man sig att hantera både olika kunder och hur man marknadsför sig på bästa sätt. Det finns bra tips på säljtjänster online om man vill börja i liten skala och först pröva på hur det är att sälja saker och hantera kunder. Vill man starta en större försäljning av utvalda varor och starta eget företag finns det en del att tänka på och hur man startar en e-handel. När företaget vuxit sig större kan det ta en hel del tid med den administrativa delen. Det kan till exempel handla om hantering av avtal och då kan smart och digital avtalshantering vara en perfekt lösning! Fördelen är att man då får smarta, automatiserade processer i både godkännande och support med juridiska avtal och regler.

Viktiga lagar att känna till vid e-handel

När man startar e-handel krävs inga tillstånd, men det krävs att man följer vissa lagar. Det är viktigt att se till så att man känner till och följer e-handelslagen och lagen om distansavtal när man startar ett säljföretag med varor över internet. Förutom e-handelslagen och lagen om distansavtal, finns det även andra viktiga lagar att känna till när man säljer på internet som ett onlineföretag. De andra lagar som man måste känna till är konsumentköplagen som beskriver vilka skyldigheter man har som säljare på en vara, avtalsvillkorslagen som ställer krav på hur man utformar sina avtal, marknadsföringslagen där det finns riktlinjer hur man marknadsför sina varor, samt prisinformationslagen där det finns regler för hur man sätter priser. En annan viktig lag är produktsäkerhetslagen vilken ställer krav på ett en vara eller produkt är säker beroende på vad det är man säljer.